INTRO LETTER

INTRO LETTER

NEUROLANGUAGE COACHING® DESIGNING LEARNING SOLUTIONS TO MAKE LEARNING MORE ENGAGING, EFFICIENT AND ENJOYABLE ‘Mindless habitual behaviour is the enemy of innovation’ /Rosabeth Moss Kanter/   Step back from never-ending cycles of fruitless language trainings Make money...
INTRO LETTER

Coaching INTRO

COACHING NEUROJĘZYKOWY: PROJEKTOWANIE I PROWADZENIE PROCESÓW COACHINGU JĘZYKOWEGO TAK , ABY UCZENIE SIĘ BYŁO ANGAŻUJĄCE, PRZYJEMNE I TRWALE EFEKTYWNE ‘Bezmyślne, standardowe zachowanie jest wrogiem innowacyjności’ /Rosabeth Moss Kanter/   Zrezygnuj z niekończących się...