Nazywam się
Kasia Katarzyna Hylińska

Jestem i czuję się przede wszystkim człowiekiem.
Temu aspektowi siebie daję uwagę i staram się otaczać go najczulszą opieką.

W każdej relacji, którą współtworzę, po drugiej stronie zawsze znajduje się człowiek. Przyglądam mu się i go słucham. Widzę go i słyszę w jego indywidualności. W poczuciu tego, jak mocno połączeni jesteśmy jako ludzie, ale też jak bardzo się pomiędzy sobą różnimy.

Przestrzeń relacji ze mną to miejsce dla Ciebie. Miejsce, w którym możesz wybrzmieć Ty jako Ty. Być blisko człowieka w sobie. Niezależnie od ról, jakie pełnisz. Niezależnie od stanowisk, które piastujesz, niezależnie od celów, które pomagam Ci osiągnąć. To Ty decydujesz.

 

Oferta dla Biznesu

Wyzwaniem, które podejmuję jest umożliwienie Państwu spojrzenia na proces uczenia się języka obcego z zupełnie nowej perspektywy oraz umożliwienie zmiany świadomości osób uczących się języków obcych dotyczącej uczenia się:

 

Neurolanguage Coaching® is a registered trademark. The concept was developed by Rachel Marie Paling – founder of Efficient Language Coaching.

OPTYMALNE ŚRODOWISKO

Stworzenie optymalnego środowiska do uczenia się, które zależy od tego jak funkcjonuje mózg – w im bardziej pozytywnym stanie znajdzie się w trakcie procesu, tym szybsze i trwalsze efekty zostaną osiągnięte

ŚWIAT NEURONAUKI

Wiedza na temat tego jak działa ludzki mózg, jak i na co reaguje, jak odbiera to, co nowe

PARTNERSKA RELACJA

Relacja coach – klient: oparta na empatii, stałe wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, dyskrecji

 

Proces coachingu neurojęzykowego ®

UŻYTECZNOŚĆ

Omawiane tematy są klientowi bliskie, mają dla niego znaczenie, są dla niego użyteczne

WSPÓŁAUTORSTWO/ WSPÓŁTWORZENIE

Zaprojektowany wspólnie przez coacha i klienta, skupiony wokół zrealizowania wcześniej wyznaczonego osiągalnego celu

MOTYWACJA I ZAANGAŻOWANIE

Ciągłe podtrzymywanie motywacji klienta i jego zaangażowania w proces

STYMULUJĄCY MATERIAŁ

Materiał wykorzystywany w trakcie sesji dobrany tak, by był dla klienta interesujący i intrygujący

POZYTYWNE EMOCJE

Wszystkie pozytywne emocje pojawiające się w procesie facylitują późniejsze odtwarzanie zapamiętanych informacji

ETAPOWOŚĆ

Podzielony na etapy: stopniowe wprowadzanie zagadnień i określanie związków pomiędzy nimi tak, aby uniknąć szumu informacyjnego i przytłoczenia klienta ilością nowych informacji
l

SYSTEMATYCZNY FEEDBACK

Regularna informacja zwrotna => klient wie w jakim punkcie procesu się znajduje, ma świadomość dokonywanych postępów oraz wie w jakim kierunku zmierza wspólnie z coachem

STAŁA EKSPOZYCJA NA JĘZYK DOCELOWY

Stały kontakt z językiem docelowym (w formie regularnych sesji coachingowych, spotkań biznesowych i prywatnych, pracy w języku docelowym, czytania prasy, książek etc.)

AUTENTYCZNOŚĆ

Zagadnienia gramatyczne omawiane w oparciu o sytuacje doświadczane przez klienta, przywołujące faktycznie doświadczane emocje

REFLEKSJA I SAMOŚWIADOMOŚĆ

Udział w procesie jest dla klienta lekcją samego siebie – dzięki refleksji klient nabiera większej samoświadomości dotyczącej faktycznych źródeł jego motywacji, stylu uczenia się, nawyków, mechanizmów działania etc.

Do kogo adresowany jest coaching neurojęzykowy®?

ziemiaq

cytat

 Learn how to be happy
with what you have
while you pursue all that you
want

PROFESJONALISTÓW / OSÓB PRACUJĄCYCH,

którym znajomość języka obcego potrzebna jest do swobodnej komunikacji w środowisku międzynarodowym

SPECJALISTÓW DANEJ BRANŻY I PRACOWNIKÓW SZCZEBLA KIEROWNICZEGO

posiadających duże doświadczenie zawodowe, ale niski poziom kompetencji językowych – często zagrożonych obecnością w firmie osób ze znacznie mniejszym doświadczeniem, ale większą biegłością językową

OSÓB PRZENIESIONYCH DO PRACY W KRAJU,

w którym język docelowy jest językiem natywnym; osoby te, oprócz rozwoju kompetencji językowych, potrzebują również wiedzy dotyczącej aspektów kulturowych, stereotypów – szerokie zastosowanie ma w ich przypadku wiedza coacha z dziedziny neuronauki (np. reakcje limbiczne na sytuacje nowe, niepewne)

KAŻDEGO,

kto jest świadomy ograniczeń, jakie nakłada na niego nieznajomość języka obcego; KAŻDEGO, kto chce nauczyć się języka obcego efektywnie i stosunkowo szybko

Follow me:

 

in   fb