Pozwól swojemu biznesowi rozkwitnąć !
Wyzwól się z ograniczeń !
Wkrocz na arenę międzynarodową !
Uwolnij potencjał !
Wnieś unikalną wartość !
Wyraź siebie !
Wywieraj wpływ na świat !

Dzięki efektywnej komunikacji udoskonalonej w

PROCESIE COACHINGU NEUROJĘZYKOWEGO®

fotolia_6884034a5

brainkh

KORZYŚCI Z COACHINGU NEUROJĘZYKOWEGO®

linia

SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI - ROI

SZYBSZE I TRWALSZE EFEKTY -ROI (Eng. return on investment) –

 • środowisko idealne do uczenia się
 • każdy element procesu optymalnie dopasowany do klienta
 • poufność i etyka określone przez icf
 • aktywna rola klienta w procesie, który współtworzy
 • praca z konkretnym celem i indywidualną motywacją
 • określone ramy czasowe

fotolia_74602984

liniaw

fotolia_60984321

ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKA W PROCES

 • wzrost motywacji
 • poczucie sprawczości, uznania
 • regularnie przekazywania klientowi informacja zwrotna oparta na jego mocnych stronach (eng. Positive feedback)

linia

PODEJŚCIE INDYWIDUALNE

OKREŚLENIE KONKRETNYCH DZIAŁAŃ, W KTÓRYCH MAJĄ OBJAWIĆ SIĘ EFEKTY PROCESU COACHINGU JĘZYKOWEGO

 • wyznaczenie na początku procesu obszarów do rozwoju na poziomie kompetencji językowych, umiejętności miękkich i twardych
 • praca z celem i motywacją

fotolia_69615389

liniaw

fotolia_62744310

POPRAWA KONDYCJI FIRMY

POPRAWA KONDYCJI FIRMY <= WZROST KPI PRACOWNIKA (Eng. key performance indicator) = WYŻSZE ZAROBKI

 • spełniona ambicja pracownika/osiągnięty cel

linia

ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY COACHEE

 • inspirujące rozmowy coachingowe  pobudzające do refleksji
 • proces spersonalizowany, precyzyjny, ożywiony

fotolia_66917484

liniaw

fotolia_63026448

MIERZALNOŚĆ EFEKTÓW

MOŻLIWOŚĆ UJĘCIA ICH W ODNIESIENIU DO KPI