Oferta

Weryfikacja umiejętności językowych oraz analiza potrzeb pod kątem rozwoju firmy

kompleksowe projektowanie i prowadzenie procesów rozwoju kompetencji językowych

wsparcie w procesie transformacji ze stanu jedno do dwujęzycznego

poprowadzenie organizacji w stronę silniejszej i bardziej konkurencyjnej kondycji, która pozwoli jej na…

Odpowiedź na to pytanie wyłoni się w wyniku rozmów coachingowych z decydentami…

logook

Coaching neurojęzykowy® skoncentrowany na:

coaching klienta zgodny z jego potrzebami, wymaganiami, specyfiką jego pracy oraz umiejętności, które wymagają indywidualnego doskonalenia
wyznaczanie celów oraz ich realizację przy pomocy technik coachingowych umożliwiających szybkie i wnikliwe przyswajanie wiedzy językowej oraz umiejętności komunikacyjnych
wsparcie klienta oraz ułatwienie mu osiągnięcia wyższego stopnia zaawansowania językowego w sposób kompetentny i efektywny
umożliwienie oraz ułatwienie klientowi nabycia pewności siebie oraz wykształcenia poczucia swobody w posługiwaniu się językiem obcym na wszystkich możliwych płaszczyznach życia