COACHING NEUROJĘZYKOWY:

PROJEKTOWANIE I PROWADZENIE PROCESÓW COACHINGU JĘZYKOWEGO TAK , ABY UCZENIE SIĘ BYŁO ANGAŻUJĄCE, PRZYJEMNE I TRWALE EFEKTYWNE

‘Bezmyślne, standardowe zachowanie jest wrogiem innowacyjności’
/Rosabeth Moss Kanter/

 

 • Zrezygnuj z niekończących się cyklów szkoleń językowych
 • Spraw by wydatki na coaching były inwestycją, a nie kosztem
 • Posiądź wiedzę dotyczącą mechanizmów zmiany i tego, co oznacza ona dla mózgu oraz wykorzystaj ją w procesie uczenia się języka obcego

 

„Przeszkody to coś, co widzimy, kiedy tracimy z zasięgu wzroku cele, które wcześniej postanowiliśmy osiągnąć”
/E. Joseph Cossman/

 

 

PRZEKSZTAŁĆ TRUDNOŚCI W MOŻLIWOŚCI
I PRZYCZYŃ SIĘ DO SUKCESU TWOJEJ ORGANIZACJI
NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

dzięki

umiejętnościom komunikacyjnym
udoskonalonym w procesie Coachingu Neurojęzykowego
prowadzonego przez
Certyfikowanego Coacha Neurojęzykowego z akredytacją ICF

 • eksperta w nauczaniu języka obcego oraz specjalistę w zakresie coachingu opartego na naturalnych zdolnościach mózgu (ang. brain-based coaching)
 • który facylituje trwałą zmianę i wspiera w osiągnięciu stanu biegłości językowej

 

“Kluczem do zmiany jest skupienie całej energii na tworzeniu tego, co nowe, a nie na zwalczaniu tego, co stare”
/Socrates/

CO OTRZYMUJESZ:

PROCES ZMIANY, KTÓRY AKTYWNIE WSPÓŁTWORZYSZ

 • STARANNIE ZAPROJEKTOWANY
 • OPTYMALNIE DOPASOWANY DO POTRZEB TWOJEJ ORGANIZACJI
 • PODZIELONY NA SPÓJNE ETAPY
 • Z KONKRETNYM CELEM
 • Z OKREŚLONYMI RAMAMI CZASOWYMI
 • PRZEPROWADZONY W ŚRODOWISKU FACYLITUJĄCYM PRZYSWAJANIE WIEDZY
 • OPARTY NA PROFESJONALNEJ RELACJI KLIENT – COACH

ZGODNEJ Z ETYKĄ OBOWIĄZUJĄCĄ CERTYFIKOWANYCH COACHÓW ICF

 

KIM SIĘ STAJESZ:

PROFESJONALISTĄ

O DUŻEJ SAMOŚWIADOMOŚCI

I NATURALNIE POSŁUGUJĄCYM SIĘ JĘZYKIEM OBCYM

 

JAK:

dzięki

COACHINGOWI NEUROJĘZYKOWEMU

opartemu na wynikach badań z dziedziny

NEURONAUKI

  

DODATKOWO:

UCZYSZ SIĘ ŁATWIEJ I SZYBCIEJ

więc

OSZCZĘDZASZ CZAS, ENERGIĘ I PIENIĄDZE

  

PONADTO:

otrzymujesz

MIERZALNE EFEKTY przekładające się na KONKRETNE DZIAŁANIA

przyjazny PROCES ZMIANY FACYLITUJĄCY NABYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI

REGULARNĄ INFORMACJĘ ZWROTNĄ

 

Zapomnij o pojęciu i zjawisku bariery językowej

Przestań podsycać swoje obawy

i

ZACZNIJ SPEŁNIAĆ SWOJE MARZENIA