Zadzwoń

+48 509 422 022

Lokalizacja

….

Email

kontakt@katarzynahylinska.com

NeuroLanguage® Coaching Certification

Adresowane do nauczycieli, lektorów, trenerów języków obcych warsztaty certyfikacyjne NeuroLanguage® Coaching Certificationto jedyne na świecie warsztaty z coachingu językowegoposiadająceakredytację International Coach Federation (30 godzin CCE – Continuing Coaching Education plus 6 godzin Resource Development). Są pierwszym krokiem na ścieżce rozwoju profesjonalnego coacha językowego. Kolejne proponowane etapy to Advanced NeuroLanguage Coaching, Professional NeuroLanguage Coaching oraz NeuroLanguage Teacher Trainer.Wszystkie zostały stworzone przez Rachel Marie Paling, a ja jestem licencjonowanym trenerem NeuroLanguage® w Polsce.

Kurs optymalnie równoważy teorię i praktykę – tworzy przestrzeń na aktywny coaching, więc uczestnicy natychmiast doświadczają uczenia się poprzez działanie („learning by doing”). Pozwala zrozumieć teorię oraz zasady dotyczące coachingu, a także zdolność człowieka do zmiany naszych wzorców komunikacji na takie, które umożliwiają prowadzenie rozmów w sposób ułatwiający i uskuteczniający uczenie się.

I Etap – Wprowadzenie do coachingu:

Pierwszy moduł kursu jest wprowadzeniem uczestników do świata life coaching’u, robi miejsce na poznanie zasad oraz standardów kompetencyjnych i etycznych określonych przez International Coach Federation – największą, niezależną, międzynarodową organizację zrzeszającą coachów i szkoły coachingu.  Pozwala zrozumieć teorię oraz reguły uzasadniające coaching czerpiący z naturalnych zdolności mózgu, stale odnosząc się do badań z dziedziny neuronauki, które wspierają nas w zrozumieniu ogromnego potencjału i mocy rozmów w stylu coachingowym, a także są źródłem wiedzy na temat tego, jak takie rozmowy tworzyć.

Postawa coachigowa, którą uczestnicy kursu zaczynają kształtować na sali warsztatowej,staje się dla nich ścieżką do autentycznego towarzyszenia klientom w ich uczeniu się, a także narzędziem, które pozwala uczącym się na pogłębianie własnej świadomości – świadome kierowanie swojej uwagi oraz świadomy rozwój.

W czasie warsztatów uczestnicy rozwijają kluczowe kompetencje coachingowe, takie jak aktywne słuchanie, stawianie mocnych pytań; uczą się jak być obecnym w procesie coachingu, jak prowadzić skuteczne rozmowy coachingowe; poznają modele coachingowe. Natychmiast rozpoczynają praktykę umiejętności coachingowych, która stanowi bazę do wprowadzenia koncepcji i struktury coachingu językowego NeuroLanguage® Coaching.   

II Etap -Neuronauka & Inteligencja Emocjonalna:

Drugi moduł kursu zabiera uczestników w świat neuronauki i wiedzy, którą z tej dziedziny  czerpiemy: jak funkcjonuje, uczy się i działa mózg. Krok po kroku wzbogacamy naszą wiedzę o mózgu, co pozwala nam spojrzeć na uczenie się i na nauczanie języka z zupełnie nowej perspektywy, a także od razu stosować tą wiedzę w praktyce.  Stajemy się świadomi istnienia “emocjonalnego mózgu”, bólu społecznego, dowiadujemy się jaki jest potencjalnie idealny stan do uczenia się; pogłębiamy swój  szacunek wobec osób uczących się, postrzegając każdą z nich indywidualnie, rozumiejąc dlaczego każda z nich jest inna i z jakiego powodu uznanie i uszanowanie tej indywidualności jest absolutnie krytyczne, abyśmy mogli mówić o sukcesie w uczeniu się.

III Etap -Umiejętności &kompetencje NeuroLanguage® Coaching:

Trzeci moduł kursuskoncentrowany jest na koncepcji NeuroLanguage® Coaching. Pozwala zrozumieć teorię i zasady, z których czerpie, a także wprowadzić do procesu uczenia się języka tradycyjny coaching oraz wiedzę o mózgu, pochodzącą z dziedziny neuronauki. Skutkuje to powstaniem nie tylko zupełnie nowego stylu przekazywania wiedzy językowej, ale również nowych modeli, które stanowią fundament całego procesu coachingu językowego NeuroLanguage® Coaching. Modeli takich jak: 3Ms, 5 Cs, PACT PQC i PROGRESS.

Wszystko, czego dokonujemy w procesie NeuroLanguage Coaching, a przede wszystkim JAK to robimy, znajduje swoje uzasadnienie w wynikach badań nad mózgiem – jak mózg funkcjonuje, jak reaguje – i pozwala na tworzenie efektywnego, autentycznie spersonalizowanego procesu uczenia się języka.

 

Zagadnienia, którym poświęcamy czas, uwagę, energię, w trakcie trwania warsztatów oraz umiejętności, które rozwijamy:

u

Czym są coaching językowy i NeuroLanguage® Coaching?
Czym nie są?

u

Modele coachingowe – czy możemy stosować je w coachingu językowym?

u

Stawanie się coachem – transformacja stylu dyrektywnego (zmiana na poziomie postawy)

u

Wprowadzenie wiedzy o mózgu oraz zasad z dziedziny neuronauki

u

Jaki jest optymalny stan do uczenia się?

u

Zrozumienie jak uczy się coachee

u

Zastosowanie zasad coachingowych w uczeniu się języka

u

Włączenie zasad coachingu i wiedzy o mózgu do procesu NeuroLanguage® Coaching

u

Wprowadzenie narzędzi i modeli NeuroLanguage® Coaching; praktyka ich stosowania

u

Nadawanie struktury sesjom NeuroLanguage® Coaching

u

Realizacja sesji coachingu językowego NeuroLanguage® Coaching

u

NeuroLanguage® Coaching jako podejście i metoda

u

Zastosowanie NeuroLanguage® Coaching w modelu PACT PQC – przemycanie gramatyki w rozmowach w stylu coachingowym

Zapraszam do kontaktu,

Zapraszam do dialogu,

Zapraszam do zmiany perspektywy,

Zapraszam do doświadczania nowego😊

 

Katarzyna Hylińska

ELC Licensed NeuroLanguage® Trainer