PRZEKSZTAŁĆ TRUDNOŚCI
W MOŻLIWOŚCI
I PRZYCZYŃ SIĘ
DO SUKCESU
TWOJEJ ORGANIZACJI
NA ARENIE
MIĘDZYNARODOWEJ

Świat

w zasięgu rąk

Coaching neurojęzykowy®

to

projektowanie i prowadzenie

procesów COACHINGU JĘZYKOWEGO tak,

aby uczenie się było angażujące,

przyjemne i trwale efektywne

Misja: nabywanie, rozwijanie i doskonalenie płynności językowej w środowisku idealnym do uczenia się
W praktyce oznacza to: maksymalne dopasowanie procesu coachingowego do klienta dzięki kompozycji, którą tworzą:

COACHING

  • jako metoda zmiany skoncentrowana na określaniu i osiąganiu konkretnych celów;
  • dogłębne zrozumienie kontekstu zmiany oraz potrzeb organizacji i jednostki
  • analiza motywacji

 

NEURONAUKA

  • świadomość tego, co zmiana oznacza dla mózgu;
  • spojrzenie od środka na to, co dzieje się w głowie klienta, jaki wpływ ma to na jego zachowanie i co może z tym zrobić;
  • szeroki dostęp do badań z dziedziny neuronauki

NAUCZANIE JĘZYKA

FORMA: rozmowy coachingowe, z użyciem modeli i narzędzi tradycyjnego coachingu oraz coachingu opartego na naturalnych zdolnościach mózgu (Eng. Brain-based coaching)

  • Sesje indywidualne (live)
  • Sesje on-line/Skype
  • Blended learning (live + on-line)

 brainod

Proces coachingu neurojęzykowego ®

OPTYMALNE ŚRODOWISKO

Stworzenie optymalnego środowiska do uczenia się, które zależy od tego jak funkcjonuje mózg – w im bardziej pozytywnym stanie znajdzie się w trakcie procesu, tym szybsze i trwalsze efekty zostaną osiągnięte

ŚWIAT NEURONAUKI

Wiedza na temat tego jak działa ludzki mózg, jak i na co reaguje, jak odbiera to, co nowe

PARTNERSKA RELACJA

Relacja coach – klient: oparta na empatii, stałe wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, dyskrecji

WSPÓŁAUTORSTWO/ WSPÓŁTWORZENIE

Zaprojektowany wspólnie przez coacha i klienta, skupiony wokół zrealizowania wcześniej wyznaczonego osiągalnego celu

MOTYWACJA I ZAANGAŻOWANIE

Ciągłe podtrzymywanie motywacji klienta i jego zaangażowania w proces

POZYTYWNE EMOCJE

Wszystkie pozytywne emocje pojawiające się w procesie facylitują późniejsze odtwarzanie zapamiętanych informacji

ETAPOWOŚĆ

Podzielony na etapy: stopniowe wprowadzanie zagadnień i określanie związków pomiędzy nimi tak, aby uniknąć szumu informacyjnego i przytłoczenia klienta ilością nowych informacji

l

SYSTEMATYCZNY FEEDBACK

Regularna informacja zwrotna => klient wie w jakim punkcie procesu się znajduje, ma świadomość dokonywanych postępów oraz wie w jakim kierunku zmierza wspólnie z coachem

SKOJARZENIA

Ciągłe pobudzanie klienta do generowania własnych skojarzeń, odnoszenia się do własnych doświadczeń – im więcej skojarzeń pojawia się w procesie, tym łatwiej jest odtworzyć zapamiętane informacje po pewnym czasie

UŻYTECZNOŚĆ

Omawiane tematy są klientowi bliskie, mają dla niego znaczenie, są dla niego użyteczne

STYMULUJĄCY MATERIAŁ

Materiał wykorzystywany w trakcie sesji dobrany tak, by był dla klienta interesujący i intrygujący

STAŁA EKSPOZYCJA NA JĘZYK DOCELOWY

Stały kontakt z językiem docelowym (w formie regularnych sesji coachingowych, spotkań biznesowych i prywatnych, pracy w języku docelowym, czytania prasy, książek etc.)

AUTENTYCZNOŚĆ

Zagadnienia gramatyczne omawiane w oparciu o sytuacje doświadczane przez klienta, przywołujące faktycznie doświadczane emocje

REFLEKSJA I SAMOŚWIADOMOŚĆ

Udział w procesie jest dla klienta lekcją samego siebie – dzięki refleksji klient nabiera większej samoświadomości dotyczącej faktycznych źródeł jego motywacji, stylu uczenia się, nawyków, mechanizmów działania etc.

logook

Do kogo adresowany jest coaching neurojęzykowy®?

ziemiaq

cytat

 Learn how to be happy
with what you have
while you pursue all that you
want

PROFESJONALISTÓW / OSÓB PRACUJĄCYCH,

którym znajomość języka obcego potrzebna jest do swobodnej komunikacji w środowisku międzynarodowym

SPECJALISTÓW DANEJ BRANŻY I PRACOWNIKÓW SZCZEBLA KIEROWNICZEGO

posiadających duże doświadczenie zawodowe, ale niski poziom kompetencji językowych – często zagrożonych obecnością w firmie osób ze znacznie mniejszym doświadczeniem, ale większą biegłością językową

OSÓB PRZENIESIONYCH DO PRACY W KRAJU,

w którym język docelowy jest językiem natywnym; osoby te, oprócz rozwoju kompetencji językowych, potrzebują również wiedzy dotyczącej aspektów kulturowych, stereotypów – szerokie zastosowanie ma w ich przypadku wiedza coacha z dziedziny neuronauki (np. reakcje limbiczne na sytuacje nowe, niepewne)

KAŻDEGO,

kto jest świadomy ograniczeń, jakie nakłada na niego nieznajomość języka obcego; KAŻDEGO, kto chce nauczyć się języka obcego efektywnie i stosunkowo szybko

brainoj

Kim jest coach neurojęzykowy?

coach

cytat

Know that it is YOU
who will get you
where you want to go, no one else

Jest ekspertem

w dziedzinie nauczania języka obcego

Towarzyszy klientowi

w procesie nabywania, kształtowania i doskonalenia płynności językowej

Uskutecznia i uprzyjemnia przejście

klienta do stanu dwujęzycznego

Współtworzy

z klientem optymalne środowisko do uczenia się

Zadaje pytania,

które pobudzają klienta do samodzielnego myślenia, refleksji, dostrzegania regularności, formułowania zasad

Facylituje proces zapamiętywania

tak, by nowe informacje mogły być jak najefektywniej odtworzone i wykorzystane w praktyce w sposób automatyczny i nawykowy

Podąża za klientem

Follow me:

 

in   fb